top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Cytowanie i kopiowanie

DMS TAX Sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego zezwala na publiczne kopiowanie oraz wykorzystywanie treści zamieszczonych w serwisie cenytransferowe.org na poniższych zasadach:

1. Cytowanie lub kopiowanie treści jest dozwolone w przypadku podania źródła pochodzenia tekstu i/lub autora
w poniższej formie:

  • W przypadku, gdy nie ma wskazanego autora pod cytowanym lub kopiowanym tekstem:
    Tytuł artykułu, Cenytransferowe.org, DMS TAX sp. z o.o., Zespół redakcyjny: D.Michalak, A.Jarecka, N.Kaczorowska, Wrocław, DD-MM-RRRR
  • W przypadku, gdy jest wskazany autor pod cytowanym lub kopiowanym tekstem:
    Imię i Nazwisko, Tytuł artykułu, Cenytransferowe.org, DMS TAX sp. z o.o., Wrocław, DD-MM-RRRR

2. Teksty pochodzące z serwisu cenytransferowe.org mogą być wykorzystywane jako materiały szkoleniowe na uczelniach wyższych, jeżeli autor szkolenia (wykładu, seminarium, ćwiczeń, itp.) poda źródło ich pochodzenia zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.

3. Teksty pochodzące z serwisu cenytransferowe.org nie powinny być wykorzystywane jako część lub całość opinii podatkowej lub prawnej, której celem jest określenie zobowiązań podatnika lub płatnika, gdyż sytuacja prawno-podatkowa podatnika lub płatnika powinna być zawsze ustala indywidualnie, a treść opinii odnosić się do konkretnego stanu faktycznego oraz prawnego. Jeżeli autor opinii zdecyduje się na cytowanie treści z serwisu cenytransferowe.org ma obowiązek podania źródła ich pochodzenia zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.
Zastosowanie znajdują również zapisy pkt 4. Regulaminu.

4. W każdym innym przypadku niż określony w pkt 2. i 3., w sytuacji cytowania lub kopiowania treści z serwisu cenytransferowe.org, należy stosować zasady opisane w pkt 1.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991