top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Regulamin

Niniejszy Serwis internetowy Cenytransferowe.org (dalej jako „Serwis”) jest własnością DMS TAX Sp. z o.o. (dalej jako
DMS TAX). Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000231073 we Wrocławiu.

Korzystanie z Serwisu jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania wszystkich następujących zasad:

1. Serwis jest chroniona prawem autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują DMS TAX.

2. Logo Cenytransferowe.org jest chronionym znakiem towarowym będącym własnością DMS TAX.

3. Celem Serwisu jest dostarczenie użytkownikom kompleksowej wiedzy na temat cen transferowych.

4. Informacje zawarte w Serwisie nie mogą być w żadnym przypadku traktowane jako świadczenie usług doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym lub też doradztwa finansowego czy prawnego.

5. Serwis udostępniony jest do użytku publicznego z zastrzeżeniem, że DMS TAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z jego zawartości treściowej. Zastosowanie informacji zawartych w Serwisie dla potrzeb decyzji ekonomicznych lub prawnych nie może rodzić jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody lub straty określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym.

6. Serwis  może zawierać połączenia elektroniczne (link) do innych zewnętrznych stron internetowych. DMS TAX nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte na właściwych stronach internetowych, do których przekierowują połączenia elektroniczne (linki).

7. Publiczne kopiowanie  oraz wykorzystanie treści zamieszczonych w serwisie jest dozwolone na warunkach określonych w Cytowanie i kopiowanie.

Zasady korzystania z niniejszego Serwisu są regulowane prawem polskim. Wszelkie spory związane z niniejszym Serwisem podlegają prawu polskiemu, a spory rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby DMS TAX.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991