top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości stanowi podstawę polskiego prawa bilansowego. Jej przepisy ustalają ogólne wytyczne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Ustawa o rachunkowości określa również tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz warunki świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakres Ustawy o rachunkowości jest bardzo szeroki, a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy podmiotów zróżnicowanych pod względem rozmiarów prowadzonej działalności oraz branży, w której działają. Dlatego też w samej Ustawie znajduje się wiele odesłań do aktów wykonawczych dotyczących poszczególnych problemów (np. rachunkowości instrumentów finansowych) lub typów działalności (np. banków i instytucji finansowych).

Jedną z cech Ustawy o rachunkowości jest to, że jednocześnie zawiera ona rozmaite regulacje dotyczące rachunkowości oraz pozostawia podatnikowi możliwość wyboru rozwiązań wariantowych i swobodę działania w ramach określonej samodzielnie przez podmiot polityki rachunkowości.

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa podlegają dynamicznym zmianom. W ciągu ostatnich 15 lat Ustawa była nowelizowana aż siedmiokrotnie. Modyfikacje są wynikiem z rozwoju gospodarczego, nowelizacji innych regulacji prawnych z nią powiązanych oraz przystąpienia Polski do struktur międzynarodowych, co często wiązało się z wymogiem zmiany przepisów prawa.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991