top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wytyczne i raporty OECD

Inicjatorem pierwszych regulacji dotyczących problematyki cen transferowych były kraje wchodzące w skład Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy.

OECD poprzez regulacje Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz administracji podatkowych z 1995 roku wprowadziło zwięzłą definicję przedsiębiorstw powiązanych oraz określiło warunki i skutki sytuacji, gdy transakcje między tymi podmiotami nie spełniają kryteriów transakcji rynkowych.

Wprowadzenie Wytycznych w sprawie cen transferowych wynikało z faktu, iż rola przedsiębiorstw wielonarodowych (PWN) w handlu międzynarodowym nabrała bardzo dużego znaczenia w ostatnich 20 latach. W dużej części odpowiada to wzrostowi integracji narodowych gospodarek i postępu technologicznego, w szczególności w obszarze komunikacji. Wzrost znaczenia grup PWN stawia przed administracjami podatkowymi nowe wyzwania i wymaga od nich kompleksowego rozwijania regulacji tyczących się współpracy powiązanych przedsiębiorstw wielonarodowych. Wszystko to sprawia, że regulacje poszczególnych krajów w zakresie opodatkowania PWN nie mogą być rozpatrywane oddzielnie, ale powinny być postrzegane w szerszym znaczeniu międzynarodowym.

Rozwiązania w zakresie przedsiębiorstw powiązanych przedstawione w Modelowej konwencji oraz Wytycznych OECD są zasadą generalną, którą umawiające się państwa mogą doprecyzować w takim zakresie, w jakim pozostaje to zgodne z lokalnym prawem podatkowym. Należy zwrócić uwagę, iż zasady opisane w Wytycznych zostały implementowane do polskiego ustawodawstwa w przepisach ustaw o podatku dochodowym oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

The arm’s length prnciple
W Wytycznych OECD przedstawiło zasadę the arm’s length prnciple (dosłownie: zasada długości ramienia), która ma szczególne znaczenie dla cen transferowych.
Jest ona główną regułą badania i tworzenia dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a jedną z jej polskich nazw jest zasada ceny rynkowej. Oznacza ona, iż przedsiębiorstwa powiązane powinny ustalać ceny w transakcjach
w taki sposób, w jaki zostałyby one ustalone pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Zasada ta jest bardzo istotna z punku widzenia konstrukcji cen transferowych, ponieważ wszystkie podstawowe metody szacowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi bazują na porównywalności danych rynkowych dotyczących zbliżonych transakcji i podobnych warunków ich zawarcia.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991