top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Działalność OECD w zakresie cen transferowych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju już w drugiej połowie lat 70-tych XX w. podejmowała pierwsze inicjatywy dotyczące cen transferowych. Zainteresowanie tym tematem zaowocowało w 1979 roku przygotowaniem raportu „Ceny transferowe a przedsiębiorstwa wielonarodowe”.

OECD, a dokładniej działający w jej ramach Komitet Spraw Podatkowych, publikuje „Wytyczne  w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych” okresowo uzupełniane o wnioski płynące z raportów skupiających się na poszczególnych problemach związanych z cenami transferowymi. Ostatnia edycja Wytycznych z lipca 2010 roku jest wzbogacona w stosunku do wersji wcześniejszej o rozważania na temat porównywalności, metod zysku transakcyjnego oraz aspektów wyceny transferu w związku z restrukturyzacją działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Obecnie Komitet Spraw Podatkowych zapowiedział także, że w obecnym kręgu jego zainteresowań znajdują się: stosowanie zasady pełnej konkurencji w transakcjach obejmujących dobra niematerialne i usługi, porozumienia o podziale kosztów, zakłady zagraniczne oraz niedokapitalizowanie.

Ponadto Komitet Spraw Podatkowych, jako główny organ polityki podatkowej OECD, opublikował wiele raportów dotyczących stosowania przepisów „Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku” w odniesieniu do przedsiębiorstw wielonarodowych.

Celem jego działania jest także upraszczanie zasad rozstrzygania w sprawach o ustalanie cen transferowych w ramach procedury polubownej miedzy państwami członkowskimi OECD, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu procedury arbitrażowej.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991