top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych

Zagadnieniem cen transferowych z ramienia OECD zajmuje się Komitet Spraw Podatkowych. W 1979 roku stworzył on raport „Ceny transferowe a przedsiębiorstwa wielonarodowe”. Raport ten został uchwalony przez Komitet 27 czerwca 1995 roku jako „Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych”, a 13 lipca 1995 roku Rada OECD zatwierdziła go do publikacji.

Od czasu swojego powstania Wytyczne były wielokrotnie modyfikowane i rozszerzane. Wzbogacono je m.in. o treść następujących dokumentów:

  • Raport o dobrach niematerialnych i usługach,
  • Raport na temat porozumień o podziale kosztów,
  • Raport o wytycznych w sprawie monitorowania procedur dotyczących Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych i zaangażowania środowisk gospodarczych,
  • Raport o wytycznych dotyczących uprzednich porozumień w sprawie cen transferowych w ramach postępowania polubownego,
  • Raport na temat cen transferowych związanych z restrukturyzacją działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Obecnie obowiązuje edycja Wytycznych z lipca 2010 roku uwzględniająca wszystkie powyższe zmiany.

Wytyczne zostały stworzone w celu wskazania administracjom podatkowym oraz przedsiębiorstwom wielonarodowym sposobów wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań kwestii związanych z cenami transferowymi, minimalizujących ewentualne konflikty pomiędzy administracjami podatkowymi oraz między administracjami podatkowymi a przedsiębiorstwami wielonarodowymi, co pozwala unikać kosztownych procesów.

Skupiają się na zastosowaniu zasady pełnej konkurencji w celu oszacowania cen transferu pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi.

Ponadto, Wytyczne przedstawiają metody wyceny oraz handlowe i finansowe warunki, które należy uwzględnić w analizie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Do korzystania z Wytycznych zachęcane są zarówno administracje państw członkowskich w krajowej praktyce wyceny transferu, jak i podatnicy, którzy chcą ocenić czy stosowane przez nich ceny transferu są zgodne z zasadą pełnej konkurencji.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991