top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Dokumentacja

Rozdział V Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych traktuje o dokumentacji podatkowej[1].

Zawarte w nim zostały ogólne wskazania dla administracji podatkowych dotyczące tego, co powinny one uwzględnić przy opracowywaniu zasad i procedur dla podatników podlegających obowiązkowi przygotowania dokumentacji. Rozdział ten stanowi także cenne źródło informacji dla podatników borykających się z problemem wyceny transferu oraz podatkową weryfikacją transakcji.

Wytyczne OECD w zakresie dokumentacji znajdziesz tutaj.


[1] Przygotowano na podstawie: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, rozdz. V, Paryż 2010.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991