top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wytyczne i raporty UE

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych zostało powołane dnia 22 grudnia 2006 roku w celu stworzenia platformy dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi UE
a sektorem prywatnym. Skłoniło ono Komisję do zaproponowania trzech kodeksów postępowania, przyjętych następnie przez państwa członkowskie w Radzie Europejskiej.

Ponadto Komisja przyjęła kilka dokumentów przygotowanych w oparciu o prace Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych. Są to między innymi:

 • Komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący prac Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych w okresie od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r.
  COM(2014)315final
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. i związanych z nimi wniosków: 1) sprawozdania dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw i cen transferowych oraz 2) sprawozdania dotyczącego porozumień w sprawie podziału kosztów w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych
  COM20120516
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1) Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2) Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE
  COM20110026
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od marca 2007 r. do marca 2009 r. oraz w sprawie wniosku dotyczącego zmienionego kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie konwencji arbitrażowej
  COM20090472
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu europejskiego i Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w dziedzinie procedur unikania i rozstrzygania sporów oraz w sprawie wytycznych dotyczących uprzednich porozumień cenowych w UE
  COM20070071
 • Raport Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych w sprawie korekt kompensacyjnych z dnia 5 listopada 2013 r.
  JTPF/009/FINAL/2013/EN
 • Raport Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych w sprawie zarządzania ryzykiem cen transferowych z dnia 6 czerwca 2013 r.
  JTPF/007/FINAL/2013/EN
 • Raport końcowy Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych w sprawie korekt wtórnych z dnia 25 października 2012 r.
  JTPF/017/FINAL/2012/EN
 • Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. cen transferowych
  200775WE
 • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 roku dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)
  2006C 17601

Ze względu na duże znaczenie problemów podatkowych związanych z kwestią cen transferowych w kontekście rynku wewnętrznego oraz na pozytywne doświadczenia
z działalności Wspólnego Forum, Komisja swoją decyzją przedłużyła działanie Wspólnego Forum na kolejny okres, tym razem do 31 marca 2015 roku.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991