top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Dokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)

Dnia 7 listopada 2005 roku Komisja Wspólnot Europejskich wydała komunikat [1] 
w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych dotyczący dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w UE. 

Prace nad tym dokumentem prowadzone były w okresie od stycznia 2004 roku do
maja 2005 roku, a podjęto je ze względu na fakt, iż wymogi związane z dokumentacją podatkową w UE zwiększyły się i występują pomiędzy nimi znaczne różnice w poszczególnych państwach członkowskich.

Szczegółowe informacje w zakresie Znormalizowanej Dokumentacji Cen Transferowych UE znajdziesz tutaj.


[1] Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE Ds. Cen Transferowych dotyczących dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych
w UE, Bruksela, dnia 07.11.2005 r., KOM(2005) 543

 

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991