Practical-Manual-on-Transfer-Pricing

Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie przyjęła wytyczne w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się.

Propozycje ONZ zostały sformułowane w podręczniku, który jest odpowiedzią na wyrażaną przez kraje rozwijające się potrzebę stworzenia prostych i przejrzystych wytycznych w zakresie cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji przeprowadzanych w ramach grup międzynarodowych.

Niniejsza publikacja adresowana jest do krajów próbujących wdrożyć zasadę ceny rynkowej do swoich uregulowań dotyczących cen transferowych. Kierując się takim podejściem, kraje te będą mogły dążyć do minimalizacji liczby sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, a także polepszenia postrzegania przez potencjalnych inwestorów klimatu inwestycyjnego panującego w danym państwie.

Zakres podręcznika omówiliśmy szerzej w miejscu poświęconym publikacjom – tutaj…

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *