Podatkowa grupa kapitałowa a ceny transferowe

Podmioty tworzące Podatkową Grupę Kapitałową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierając wzajemne transakcje pomiędzy jej uczestnikami nie podlegają regulacjom z zakresu cen transferowych.

Continue reading