VAT a transakcje podmiotów powiązanych

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi regulowane są przepisami ustaw podatkowych i rozporządzeń. W niniejszym artykule odniesiono się do kwestii transakcji zawieranych przez powiązane przedsiębiorstwa na gruncie uVAT.

Continue reading