Publikacja „Ceny transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym” została wydana w 2006 roku przez Bibliotekę prawną „Rzeczpospolitej”, a opracowana przez zespół ekspertów z Zespołu Cen Transferowych Deloitte.

Mimo czasu, który upłynął od opublikowania tej pozycji, wciąż stanowi ona ciekawą lekturę dla osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu cen transferowych.

Pozycja ta została podzielona na cztery części.
W pierwszej części omówione zostały podstawy analizy cen transferowych, obejmujące wyjaśnienie zasady ceny rynkowej i pojęcia podmiotów powiązanych, sposób przeprowadzania analizy funkcjonalnej transakcji, metody wyceny oraz wpływ, jaki ma na nie profil funkcjonalny badanego przedsiębiorstwa. 

Druga część publikacji zawiera informacje dotyczące przygotowywania dokumentacji podatkowej – tłumaczy kiedy powstaje obowiązek jej opracowania i w jaki sposób ją sporządzić. W części tej znajdują się także przykłady objaśniające czytelnikowi jak prawidłowo dokumentować transakcje.

Część trzecia publikacji traktuje o analizie porównawczej transakcji. Opisuje jej metodologię, przedstawia dotyczące jej ograniczenia oraz podaje odpowiednie przykłady.

Część czwarta zawiera natomiast informacje na temat porozumień cenowych i procedury ich zawierania.  

Celem autorów publikacji było skupienie się na praktycznych aspektach zagadnienia cen transferowych. W prosty i przejrzysty sposób tłumaczą oni podstawowe pojęcia oraz opisują najczęściej pojawiające się w kontekście cen transferowych problemy przedsiębiorstw. Publikacja uwzględnia zarówno przepisy polskie, jak i europejskie. Należy jednak pamiętać, że od jej wydania upłynęło już niemal 8 lat.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *