Ceny transferowe występują jedynie pomiędzy podmiotami, które mogą zostać uznane za powiązane. Powiązania te mogą zaistnieć poprzez kapitał, funkcje organizacyjne lub rodzinę.

Powiązania rodzinne zostały wskazane w art. 11 ust. 6 uCIT oraz art. 25 ust. 6 uPIT, które wskazują, że przez powiązania takie „rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia”. Takie sformułowanie przepisu nastręcza podatnikom trudności interpretacyjnych, ponieważ prawo podatkowe nie definiuje pojęć takich jak pokrewieństwo czy powinowactwo.

Wyjaśnienia w zakresie powiązań rodzinnych mogą Państwo znaleźć tutaj. Zapraszamy do lektury!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *