top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Irlandia

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Rozdział 835C Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).

Ustawa o konsolidacji podatków z 1997 roku (oraz ustawy podatkowe zmieniające tę Ustawę) jest dostępna w irlandzkim elektronicznym zbiorze ustaw („The Irish Statute Book” http://www.irishstatutebook.ie/home.html).

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Rozdział 835D Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).
3 Definicja jednostek powiązanych Rozdział 835B  Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).
4 Metody ustalania cen transferowych Rozdział 835D Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Rozdział 835F Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).

Informacje znajdują się także w „Revenue e-brief” nr 41/10.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Brak.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Brak.
8 Linki do odpowiednich stron rządowych The Office of the Revenue Commissioners
9 Inne istotne informacje

Władze właściwe dla zagadnienia uprzednich porozumień cenowych:

Director, International Tax Branch, Corporate Business and International Division, Office of the Revenue Commissioners, Stamping Building, Dublin Castle, Dublin 2, Ireland.

Tel: + 353 1 674 8020 lub 674 8639

Fax: + 353 1 679 3314

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na wrzesień 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991