top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała w 2013 roku dokument pod nazwą Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Autorska publikacja przedstawia zjawisko erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków oraz wskazuje na możliwe rozwiązania tego problemu.

Postępujące procesy globalizacyjne oraz tworzenie coraz to bardziej złożonych struktur  przedsiębiorstw międzynarodowych sprawia, że zapisy obowiązujących traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą być niewystarczające dla odpowiedniego zabezpieczenia interesów skarbu państwa. Luki w przepisach krajowych oraz międzynarodowych są wykorzystywane przez międzynarodowe koncerny do uchylania się od opodatkowania lub do zaniżania jego wielkości. Zjawiska te są szkodliwe dla budżetów poszczególnych krajów.  

Zmniejszające się wpływy do budżetów z tytułu podatków spowodowały konieczność podjęcia działań w celu zwiększenia szczelności systemów podatkowych poprzez zaostrzenie kontroli i modyfikacje obowiązujących obecnie przepisów. Pomocne mogą być przy tym wskazówki zawarte w „Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”.

Eksperci OECD w swej publikacji:

  1. wskazują jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania  problemów związanych ze zjawiskiem erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi,
  2. określają zakładane terminy podjęcia działań w powyższym zakresie oraz
  3. identyfikują zasoby i metodologie niezbędne do prawidłowego zaimplementowania wskazanych rozwiązań.

Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting

Pokaż wszystkie publikacje

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991