top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Discussion Draft On Transfer Pricing Documentation And CbC Reporting

W styczniu 2014 roku OECD wydała projekt Raportu dotyczący dokumentacji cen transferowych, który w niedalekim odstępie czasu ma zastąpić V Rozdział Wytycznych zatytułowany „Dokumentacja”.

Dokument ten ma za zadanie zobligowanie podatników do przekazywania organom podatkowym szczegółowych informacji o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi. W omawianym Raporcie OECD dokładnie określiła jakie to dane i informacje przedsiębiorstwa te będą musiały przekazywać urzędnikom.

Zgodnie z Raportem wydanym przez OECD przedsiębiorstwa powinny przygotowywać dokumentację podatkową prezentowaną w formie:

  • Master file” , który powinien zawierać ogólne dane i informacje odnoszące się do całej grupy oraz do poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Informacje zaprezentowane w „master file” będą zorganizowane w pięciu kategoriach.
  • „Local file” (tzw. plik lokalny /dokumentacja lokalna), który powinien dostarczać precyzyjnych informacji na temat transakcji zawieranych przez lokalnego podatnika z jego podmiotami powiązanymi. Nowe wytyczne zobowiązują przedsiębiorstwa do załączania do „local file” danych finansowych wraz ze studium porównawczym.

Discussion Draft On Transfer Pricing Documentation And CbC Reporting

Pokaż wszystkie publikacje

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991