Refakturowanie jest następstwem zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcji polegających na rozliczeniu kosztów zakupionej uprzednio przez pierwszy podmiot usługi i przeniesieniu jej wartości na drugi podmiot.

W niniejszym artykule przedstawiamy stanowisko organów podatkowych w zakresie przeprowadzania refaktury pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Prezentujemy definicję transakcji, która nie posiada swojego odniesienia w przepisach podatkowych. Ponadto wskazujemy na przyjętą w praktyce definicję refaktury. Omawiamy również kwestię powstania obowiązku dokumentacyjnego w zakresie zawierania przez podmioty powiązane wskazanych transakcji.

Zapraszamy do lektury artykułu „Refaktura w transakcjach podmiotów powiązanych”.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *