top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Afrykańskie Forum Podatkowe

    Powstała w 2008 roku organizacja promująca i ułatwiająca wzajemną współpracę afrykańskich organów skarbowych
    i innych interesariuszy w celu poprawy efektywności ustawodawstwa podatkowego i administracji podatkowej. Jednym
    z obszarów zainteresowania AFP są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności procedury ich rozliczania.
    więcej…

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991