top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Analiza porównywalności transakcji rynkowych

    Analiza porównywalności transakcji rynkowych dotyczy szczegółowej analizy transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy podmiotami niezależnymi. Analiza ta obejmuje porównanie danych finansowych
    (w tym handlowych) w formie wewnętrznej tzw. porównanie wewnętrzne (na podstawie danych wewnętrznych w zakresie tożsamych lub podobnych transakcji) lub zewnętrznej tzw. porównanie zewnętrzne (na podstawie danych rynkowych,
    w zakresie porównywalnych transakcji).

    Celem analizy porównywalności jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie wyników uzyskiwanych przez te podmioty w porównywalnych transakcjach wewnętrznych lub przez podmioty niezależne na gruncie porównania zewnętrznego. Transakcje są porównywalne, jeśli żadna z różnic pomiędzy nimi nie może w sposób istotny wpłynąć materialnie na czynnik brany pod uwagę w metodyce (np. cenę lub marżę) lub jeżeli można wprowadzić należycie dokładne korekty, aby wyeliminować istotne skutki materialne takich różnic.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991