top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Decentralizacja przedsiębiorstw

    Przekazywanie części uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania znajdujące się w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zaletami decentralizacji są skrócenie czasu reakcji przedsiębiorstwa na zmiany, większe zaangażowania kierownictwa niższego szczebla w proces zarządzania oraz skrócenie procesu decyzyjnego. Wadami decentralizacji przedsiębiorstwa są natomiast: niebezpieczeństwo autonomizacji celów i dezintegracji, problemy z podziałem kompetencji w relacjach z centrum oraz dublowanie niektórych funkcji. Efektem decentralizacji przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991