top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Koszty operacyjne

  Koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa obejmujące:

  • wartość netto sprzedanych lub likwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty prowadzonej działalności socjalnej,
  • przekazane darowizny,
  • zapłacone kary, grzywny i odszkodowania,
  • odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów oraz należności,
  • spisanie przedawnionych, umorzonych lub nieściągalnych należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
  • utworzenie rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991