top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Limity transakcyjne

  Obowiązek dokumentacyjny obejmuje transakcję lub transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota lub jej równowartość wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w danym roku podatkowym przekroczy:

  • 100 000 euro – jeśli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego strony transakcji,
  • 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50 000 euro – w pozostałych przypadkach,
  • 20 000 euro – w przypadku transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

  więcej…

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991