top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Nadwyżka finansowa

    Dodatnia różnica pomiędzy uzyskanymi wpływami a poniesionymi wydatkami. Może być wyznaczana w ujęciu memoriałowym w oparciu o uzyskane przychody i poniesione koszty, przyjmując wówczas postać dodatniego wyniku finansowego (zysku), bądź też w ujęciu realnym uwzględniającym faktyczny przepływ wszelkich strumieni pieniężnych, przyjmując postać przepływów pieniężnych, które w ujęciu netto stają się bezpośrednim źródłem przyrostu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991