top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Ośrodek (centrum) inwestycyji

    Jednostka odpowiedzialna za relacje pomiędzy zyskiem a całkowitymi zasobami zainwestowanymi w tę jednostkę, czyli za wykorzystanie kontrolowanych przez nią aktywów. Kierownik ośrodka inwestycji posiada pełny zakres uprawnień i odpowiedzialności, a więc sprawuje kontrolę nad kształtowaniem się kosztów, uzyskiwaniem przychodów oraz nad inwestycjami. Im większa niezależność przyznana takim jednostkom w ramach grupy przedsiębiorstw międzynarodowych, tym bardziej upodabniają się one do niezależnych przedsiębiorstw. Ośrodek inwestycji rozumiany w sposób wąski sprowadza się do scedowania na daną jednostkę odpowiedzialności za pojedynczy projekt inwestycyjny.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991