top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Ośrodek (centrum) zysku

    Jednostka odpowiedzialna za różnice pomiędzy przychodami a kosztami, czyli za ich wzajemną relację. Ośrodek taki sprawuje kontrolę zarówno nad kosztami (ich poziomem i miejscem powstawania), jak i nad przychodami (analogicznie jak centrum przychodów może samodzielnie decydować o cenach, strukturze asortymentowej i wielkości sprzedaży).
    Ośrodki odpowiedzialne za zysk to najczęściej zakłady finalne prowadzące sprzedaż zewnętrzną lub rzadziej zakłady półfabrykatów i zakłady pomocnicze prowadzące sprzedaż wewnętrzną.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991