top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Podatkowa grupa kapitałowa (PGK)

    Podatkowa grupa kapitałowa jest instytucją prawa podatkowego regulowaną przepisami Ustawy o podatku od osób prawnych, w której podatek dochodowy należny za dany rok podatkowy liczony jest od łącznych dochodów jej uczestników. Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991