top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Rezerwy na zobowiązania

    Rezerwy na zobowiązania stanowią szczególny rodzaj zobowiązań. Odzwierciedlają one wynikający z przeszłych zdarzeń, niedający się uniknąć, obowiązek jednostki wykonania w przyszłości świadczeń (zapłaty, dostaw, usług), których kwotę można wiarygodnie oszacować, jednak ani ich ostateczna wysokość, ani termin zaspokojenia, a często także kontrahent, mający otrzymać te świadczenia, nie są w danej chwili (w momencie ich ujęcia) pewne.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991