top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Rozliczenia międzyokresowe bierne

    Rozliczenia te tworzone są na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione, ale są związane
    z już osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Dlatego bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów interpretuje się jako kwoty ujęte w kosztach danego okresu, dla których zobowiązania powstaną w przyszłych okresach sprawozdawczych. W przeciwieństwie do rezerw, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ustala się na ściśle określone świadczenia, a nie na ryzyko ich wystąpienia. Stopień prawdopodobieństwa poniesienia wydatków w przypadku biernych rozliczeń jest znacznie wyższy, czasami wręcz pewny, co odróżnia je od rezerw na zobowiązania, które tworzone są na znane jednostce ryzyko. Przykładem może być np. zużycie wody, odczytywane na podstawie licznika, na które faktura przychodzi raz na kwartał na koniec okresu.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991