top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.  • Straty i zyski nadzwyczajne

    Straty i zyski nadzwyczajne powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. Przykładowo na straty i zyski nadzwyczajne mogą składać się otrzymane lub wypłacone odszkodowania, a także skutki obniżenia zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z postępowania układowego, ugodowego lub naprawczego – po uprawomocnieniu się tych postępowań.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991