W artykule poruszono kwestie związane z określeniem wartości jaką należy brać pod uwagę przy określaniu limitu obowiązującego do przygotowania dokumentacji podatkowej dla transakcji pożyczek. Jest to jedna z największych wątpliwości podatników ostatnich lat.  Istnieją bowiem różne interpretacje w powyższym zakresie, które stanowią, że należy brać pod uwagę jedynie odsetki bądź kapitał lub kapitał i odsetki.

Zagadnienie to budzi wiele kontrowersji, a zapisy regulacji prawnych dotyczących cen transferowych nie precyzują tej kwestii. Autor publikacji prezentuje stanowisko organów podatkowych w powyższym zakresie, zaprezentowane przez nie w interpretacjach indywidualnych wraz z komentarzem.

Zapraszamy do lektury artykułu „Transakcja pożyczki a obowiązek dokumentacyjny”.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *