top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ceny transferowe krok po kroku…

Specjalnie dla osób, które wcześniej nie miały styczności z cenami transferowymi przygotowaliśmy przewodnik po podstawach zagadnienia.

Krok po kroku przekazujemy najważniejsze informacje, które następnie pozwolą na dalsze zgłębianie wiedzy i analizę tematu pod kątem podatkowo-prawnym, finansowo-rachunkowym oraz ekonomiczno-zarządczym

Krok 1. Definicja cen transferowych
Pierwszym krokiem do zdobycia wiedzy o cenach transferowych jest poznanie ich definicji, zgodnie z którą ceny transferowe są cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania lub mającymi siedzibę w rajach podatkowych.Krok 2. Transakcja
Aby w pełni zrozumieć powyższą definicję cen transferowych należy zgłębić pojęcie transakcji, która sama nie posiada obowiązującej legalnej definicji.  

 

Krok 3. Podmioty powiązane
Kluczowy element cen transferowych stanowią podmioty powiązane, które w rozumieniu przepisów podatkowych mogą być powiązane poprzez kapitał lub osobę.Krok 4. Obowiązek dokumentacyjny
Realizacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które przekraczają limity transakcyjne, wskazane w odpowiednich przepisach, powoduje wystąpienie obowiązku dokumentacyjnego.

 

Krok 5. Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Spełnienie powyższych przesłanek i powstawanie obowiązku dokumentacyjnego wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, która musi zawierać niezbędne elementy wskazane w ustawach o podatku dochodowym. Krok 6. Metody szacowania ceny
Jednym z wymagalnych elementów obowiązkowej dokumentacji podatkowej jest opis i sposób kalkulacji wybranej metody szacowania ceny transferowej. Należy zaznaczyć, że dostępne metody dzielą się na metody podatkowe i niepodatkowe.

 

Krok 7. Kontrola podatkowa
Ponieważ organy podatkowe mają prawo badać, czy ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi są ustalone na poziomie rynkowym w tym celu przeprowadzają kontrolę podatkową, która ma ściśle określoną proceduręKrok 8. Sankcje
Podatnik, który nie przygotuje lub nie przedstawi dokumentacji podatkowej cen transferowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania jej przez organy podatkowe jest narażony na zastosowanie wobec niego sankcji podatkowych i karno-skarbowych. 6 obowiązkowych pozycji książkowych

Prezentujemy listę pozycji książkowych, które przeczytane w następującej kolejności pozwolą dokładnie poznać zagadnienie cen transferowych.

Ceny transferowe
Andrzej Reszka, Józef Banach, Krystyna Szydłowska,

Matthew O’Shaughnessy, Piotr Wiewiórka, Sebastian Lebda

Ceny transferowe w planowaniu podatkowym
Marcin Jamroży

Ceny transferowe. Jak prawidłowo dokumentować transakcje,
by zminimalizować ryzyko podatkowe

Dariusz Roszkowski, Ewa Malec

Ceny transferowe. Analiza regulacji normatywnych, przykłady
rozwiązań praktycznych

Paweł Wiśniewski, Wojciech Komer

Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Jamrożego

Ceny transferowe. Teoria i praktyka
Sławomir Sojak

 

Zachęcamy także do lektury innych publikacji na temat cen transferowych. W sekcji Książki i publikacje omówiliśmy wydania dostępne na rynku i poddaliśmy je subiektywnej ocenie. Zobacz >>

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991