top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Kontrola cen transferowych

Władze skarbowe mają prawo weryfikować rynkowość cen ustalanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Przebieg badania cen transferowych przez organy skarbowe określony jest w prawie podatkowym. Sama procedura badania ma sformalizowaną formę i odbywa się w odpowiednich etapach. Warto zatem, aby podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi byli świadomi zasad i reguł, którym podlegają. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ewentualnej kontroli cen transferowych. 

Procedura administracyjno-sądowa dotycząca cen transferowych obejmuje następujące etapy:

  • czynności sprawdzające >>
  • kontrola podatkowa >>
  • postępowanie podatkowe w I instancji >>
  • postępowanie podatkowe w II instancji >>
  • postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym >>
  • postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym >>

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991