top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Wskaźniki płynności

  Wskaźnik bieżącej płynności

  (ang. current ratio, CR)

  Wskaźnik ten informuje o potencjalnej zdolności do spłaty bieżących zobowiązań za pomocą aktywów obrotowych wraz z wchodzącą w ich skład gotówką. Wysokość tego wskaźnika jest zależna od wielu czynników, w tym od ogólnej sytuacji panującej w branży, w której przedsiębiorstwo działa.

  Zazwyczaj za wzorcową uznaje się wartość wskaźnika przeciętną dla danej branży. Wskaźnik niższy od jedności oznacza finansowanie całego majątku obrotowego oraz części majątku trwałego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Taka sytuacja jest natomiast bardzo niebezpieczna dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Wskaźnik płynności szybkiej

  (ang. quick ratio, acid-test ratio, QR)

  Wskaźnik płynności szybkiej obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do terminowej regulacji bieżących zobowiązań za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów oraz „przyszłej gotówki”. W przeciwieństwie do wskaźnika płynności bieżącej, wyłącza z aktywów obrotowych najmniej płynne aktywa jakimi są zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe.

  Przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale od 1 do 1,2. Wartość wskaźnika niższa niż 0,9 informuje o zagrożeniu zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, a zbyt wysokie wartości wskazują na nieefektywne zarządzanie środkami pieniężnymi.

  Wskaźnik płynności gotówkowej

  (Cash Ratio)

  Wskaźnik ten informuje o zdolności firmy do regulacji zobowiązań krótkoterminowych za pomocą aktywów o największej płynności, tj. gotówką i jej ekwiwalentami.

  Optymalna wysokość tego wskaźnika wynosi 0,16 – 0,2, ponieważ gotówka powinna wystarczyć na uregulowanie co najmniej 16% zobowiązań.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991