top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Wskaźniki rentowności

  Zwrot z inwestycji

  (ang. return on investment, ROI)

  Wskaźnik zwrotu z inwestycji stosowany jest w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa. Wskaźnik ROI pozwala oszacować na jaki zysk można liczyć inwestując w przedsiębiorstwo 1 zł. Dzięki uniwersalności i łatwości obliczania wskaźnika jest on często stosowany do porównywania opłacalności kilku inwestycji.

  ROI może być wyrażone procentowo bądź też w walucie.

  Wskaźnik rentowności kapitału własnego

  (ang. return on equity, ROE)

  Wskaźnik rentowności kapitału własnego (lub inaczej: zyskowności kapitałów własnych). Obrazuje on jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych. Pożądana wysokość wskaźnika przewyższa inflację, ponieważ oznacza to, że warto lokować kapitał w danym przedsiębiorstwie. Utrzymująca się przez dłuższy okres ujemna wartość wskaźnika (tj. wartość niższa niż stopa inflacji) może sygnalizować zagrożenie upadłością.

  Wskaźnik wydajności inwestycji 

  (ang. return on capital employed, ROCE)

  Wskaźnik określa stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału (odmiana wskaźnika ROE). Przedstawia zatem wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał stały przedsiębiorstwa (tj. suma kapitału własnego oraz zobowiązań długoterminowych). Wskaźnik ROCE pozwala zidentyfikować przedsiębiorstwa najszybciej pomnażające środki finansowe.

  Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału

  (ang. return on invested capital, ROIC)

  Wskaźnik prezentuje stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału, a tym samym obrazuje efektywność inwestycji przedsiębiorstwa. Dzięki niemu wiadomo jaka wielkość kapitału zwróciła się z poniesionej inwestycji. Im większa jest wartość wskaźnika ROIC, tym lepiej przedsiębiorstwo jest oceniane przez potencjalnych inwestorów.

  Wskaźnik rentowności aktywów

  (ang. return on assets, ROA)

  Wskaźnik rentowności aktywów (inaczej zwany wskaźnikiem zyskowności majątku) informuje
  o zdolności przedsiębiorstwa do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania majątkiem. Wyskoki poziom wskaźnika oraz przejawiana przez niego tendencja wzrostowa są pozytywnym sygnałem świadczącym o możliwościach rozwojowych przedsiębiorstwa.

  Rentowność sprzedaży

  (ang. return on sales, ROS)

  Rentowność sprzedaży oznacza, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Oznacza to, że dzięki wskaźnikowi można dowiedzieć się jaki zysk przypada na każdą złotówkę pozyskaną ze sprzedaży. Wysokość wskaźnika w dużej mierze zależy od branży przedsiębiorstwa oraz od długości cyklu obrotowego i wielkości sprzedaży przedsiębiorstwa. Wysoka wartość ROS oznacza, że firma uzyskuje wysoką marżę na sprzedaży swoich produktów. Pozytywnym sygnałem jest zawsze tendencja wzrostowa wartości wskaźnika w kolejnych okresach.

  Marża brutto

  (ang. gross margin)

  Marża brutto jest odmianą wskaźnika rentowności sprzedaży. Wskaźnik ten określa jaką wartość zysku brutto przedsiębiorstwo wypracowało w danym okresie dzięki sprzedaży. Do kalkulacji marży brutto używa się wyłącznie kosztów bezpośrednich sprzedanych towarów i materiałów, a nie (jak w przypadku marży netto) kosztów całkowitych.

  Marża netto

  (ang. net profit margin, NPM)

  Marża netto jest jednym ze wskaźników rentowności sprzedaży. Dostarcza informacji o wartości zysku netto (po opodatkowaniu), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów, wyrobów i usług. Marża netto uwzględnia koszty poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Wysoka wartość wskaźnika marży netto świadczy o wysokiej efektywności sprzedaży.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991