Zagadnienie wydatków ponoszonych przez akcjonariusza (udziałowca) pojawiało się dotychczas w polskim prawie jedynie na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kwestia ta nie była więc uregulowana na gruncie przepisów podatkowych o cenach transferowych i w związku z tym budziła wiele wątpliwości. Dopiero zeszłoroczna nowelizacja wprowadziła do treści Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych definicję wydatków akcjonariusza i wskazała podatnikom oraz organom podatkowym w jaki sposób powinni traktować takie wydatki.

Zapraszamy do lektury artykułu „Wydatki akcjonariusza a ceny transferowe”.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *