Pierwszy w Polsce edukacyjny

portal o cenach transferowych

Stanowi obszerną bazę wiedzy dotyczącą tematyki cen transferowych (transfer pricing) w ujęciu polskich oraz zagranicznych przepisów i wytycznych. Dowiedz się jaki wpływ mają ceny transferowe na najważniejsze obszary przedsiębiorstwa.

Czym są ceny transferowe?

DMG Logo Logo Cenytransferowe.org

Cena transferowa jest to cena stosowana we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Do tej kategorii należy także cena transferu w transakcjach realizowanych z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”).

Jak kasyno kształtuje politykę cenową?
Polityka cenowa w kasynie określa, ile gracz zapłaci za konkretną grę. Jednak ważne jest również, aby wziąć pod uwagę przepisy regulujące kasyno. Niektóre przepisy wiążą się z problemami matematycznymi, podczas gdy inne skupiają się na uczciwości i graczach otrzymujących sprawiedliwy udział w przychodach z gier. Dla kierownictwa kasyn ważne jest zrozumienie wpływu zmian w zasadach i przepisach na oczekiwane przychody i zwroty dla graczy.

Branża kasyna online często określana jest mianem „branży hazardowej”. Chociaż termin ten istnieje od wieków, jest to bardziej odpowiedni opis sposobu, w jaki operatorzy kasyn postrzegają swoją branżę. Ich celem jest generowanie dodatnich przychodów brutto z gier, które pokrywają wszystkie koszty. W tym celu kasyna używają matematyki.

Ceny i taryfy w kasynach online
Kasyna online to lukratywny przemysł, ale koszt prowadzenia kasyna jest wysoki. W niedawnym raporcie Coherent Market Insights stwierdził, że koszt prowadzenia kasyna online będzie rósł o 11,5% rocznie. Ten raport podkreśla niektóre z kluczowych strategii dla operatorów kasyn online.

Najpierw w kasyna online Niemcy muszą utrzymywać rezerwę na wpłaty graczy. Rezerwa ta jest formą zabezpieczenia finansowego, podobną do depozytu zabezpieczającego i powinna być przechowywana na odrębnym rachunku w banku. Pieniądze te nie powinny być wykorzystywane na dywidendy lub wydatki operacyjne. Kolejnym aspektem do rozważenia są pensje menedżerów i pośredników. W zależności od jurysdykcji pensje te mogą wynosić od 0,1 do 3% przekazywanych środków.

Z naszego portalu dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat zjawiska cen transferowych (ang. transfer pricing). Dostarczamy najważniejszych i najświeższych informacji dotyczących zarówno polskich, jak i zagranicznych przepisów oraz wytycznych. Jest to stale rozbudowywana baza wiedzy dla praktyków, zajmujących się tym zagadnieniem na co dzień, w tym menedżerów, księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych czy biegłych rewidentów.

Informacje te mogą być również przydatne dla studentów oraz pracowników naukowych, poszukujących wiarygodnych danych i zestawień na temat transfer pricing. Temat cen transferowych rozpatrujemy w kontekście podatków i prawa, finansów i rachunkowości oraz ekonomii i zarządzania, dlatego korzysta z niej szerokie spektrum użytkowników.

Aktualności

Ceny transferowe swoim zakresem obejmują takie dziedziny jak:

Podatki i prawo

Ceny transferowe jako nieocenione narzędzie planowania podatkowego.

Zagadnienie cen transferowych jest determinowane przez krajowe uregulowania prawne oraz międzynarodowe dyrektywy i wytyczne. Znajomość przepisów i regulacji dotyczących stosowania cen transferowych pozwala przedsiębiorstwom planować obciążenia podatkowe oraz minimalizować ryzyko w tym zakresie.

Finanse i rachunkowość

Ceny transferowe jako determinant wyników przedsiębiorstw.

Rachunkowość pozwala na ewidencję transakcji między podmiotami powiązanymi. Umożliwia sterowanie wpływem transakcji oraz podejmowanych decyzji na sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa. Stanowi narzędzie pozwalające na monitowanie przenoszenia i podziału wartości w ramach całego przedsiębiorstwa.

Ekonomia i zarządzanie

Ceny transferowe jako znaczący element strategii podmiotów powiązanych.

Zarządzanie cenami transferowymi umożliwia minimalizację ryzyka z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi, co może odbywać się poprzez opracowanie polityki cen transferowych, sporządzanie dokumentacji podatkowej lub zawieranie porozumień cenowych. Trzeba mieć na uwadze, że zawsze należy uwzględniać różnorodność celów poszczególnych jednostek wchodzących w skład całej grupy.