Wybór metody wyceny transferu powinien prowadzić zawsze do wyszukania najwłaściwszej metody dla danej transakcji. Dlatego też przy wyborze metody należy w pierwszej kolejności poddać analizie słabe i mocne strony dostępnych metod szacowania cen transferowych. Następnie zweryfikować czy istnieje spójność wytypowanej metody z charakterem danej transakcji, ustalona w szczególności w wyniku analizy funkcjonalnej.

W niniejszym dziale zaprezentowaliśmy metody szacowania cen w podziale na metody ustawowe i z wytycznych oraz na metody niepodatkowe.

Metody ustalania cen transferowych