DMG Logo

About us

DMS TAX Tax Advisory Company from Wrocław. Since 2005, we have been providing advisory services in the field of taxes, transfer pricing, transactions, finance and accounting, human resources and payroll, and administration. We are a team of experienced experts dealing with issues of broadly understood tax and financial law.

One of our main specializations is consultancy in the field of transfer pricing. The team of the Transfer Pricing Department has been supporting clients for many years in managing settlements between related entities and in fulfilling formal requirements related to the preparation of documentation. Thanks to the experience gained and continuous development in the area of ​​transfer pricing, we were able to create this portal and develop best practices in project implementation.

Transfer pricing consulting is one of our main areas of expertise. The team of the Transfer Pricing Department has been supporting clients for many years in managing the risks arising from settlements between related entities and in fulfilling formal requirements related to the preparation of documentation.

"Our clients' goals are our goals."

When implementing projects, we combine specialist knowledge and experience with energy that allows us to effectively support the most demanding projects. We implement optimal solutions that improve functioning, reduce risk and protect the activities of our clients.

We believe that relationships based on mutual trust and open cooperation are an essential element on the way to success.

Realizując projekty łączymy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z energią pozwalającą na efektywne wspieranie najbardziej wymagających przedsięwzięć. Wdrażamy optymalne rozwiązania, usprawniające funkcjonowanie, ograniczające ryzyko i zabezpieczające działalność naszych Klientów.

Wierzymy, że relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartej współpracy stanowią niezbędny element w drodze do sukcesu.

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest doradztwo w zakresie cen transferowych. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji. Dzięki zdobytym doświadczeniom oraz ciągłemu rozwojowi w obszarze cen transferowych mogliśmy stworzyć ten oto portal oraz wypracować najlepsze praktyki w realizacji projektów.

Doradztwo w zakresie cen transferowych jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykami wynikającymi z rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji.

Zawsze uwzględniamy założenia biznesowe Klientów. Wiemy, że optymalizacja zobowiązań podatkowych oraz minimalizacja ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych wymaga szczegółowych analiz. Opracowanie najlepszej strategii zawsze obejmuje indywidualne cele i uwarunkowania przedsiębiorstwa.

Zebrane doświadczenia oraz ciągły rozwój w obszarze cen transferowych pozwoliły nam na wypracowanie najlepszych praktyk.