DMG Logo

O nas

DMS TAX Spółka Doradztwa Podatkowego z Wrocławia. Od 2005 roku świadczymy usługi doradcze w zakresie podatków, cen transferowych, transakcji, finansów i księgowości, kadr i płac oraz administracji. Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianego prawa podatkowego i finansowego.

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest doradztwo w zakresie cen transferowych. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji. Dzięki zdobytym doświadczeniom oraz ciągłemu rozwojowi w obszarze cen transferowych mogliśmy stworzyć ten oto portal oraz wypracować najlepsze praktyki w realizacji projektów.

Doradztwo w zakresie cen transferowych jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykami wynikającymi z rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji.

„Cele naszych Klientów są naszymi celami”.

Realizując projekty łączymy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z energią pozwalającą na efektywne wspieranie najbardziej wymagających przedsięwzięć. Wdrażamy optymalne rozwiązania, usprawniające funkcjonowanie, ograniczające ryzyko i zabezpieczające działalność naszych Klientów.

Wierzymy, że relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartej współpracy stanowią niezbędny element w drodze do sukcesu.

Realizując projekty łączymy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z energią pozwalającą na efektywne wspieranie najbardziej wymagających przedsięwzięć. Wdrażamy optymalne rozwiązania, usprawniające funkcjonowanie, ograniczające ryzyko i zabezpieczające działalność naszych Klientów.

Wierzymy, że relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartej współpracy stanowią niezbędny element w drodze do sukcesu.

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest doradztwo w zakresie cen transferowych. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji. Dzięki zdobytym doświadczeniom oraz ciągłemu rozwojowi w obszarze cen transferowych mogliśmy stworzyć ten oto portal oraz wypracować najlepsze praktyki w realizacji projektów.

Doradztwo w zakresie cen transferowych jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykami wynikającymi z rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji.

Zawsze uwzględniamy założenia biznesowe Klientów. Wiemy, że optymalizacja zobowiązań podatkowych oraz minimalizacja ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych wymaga szczegółowych analiz. Opracowanie najlepszej strategii zawsze obejmuje indywidualne cele i uwarunkowania przedsiębiorstwa.

Zebrane doświadczenia oraz ciągły rozwój w obszarze cen transferowych pozwoliły nam na wypracowanie najlepszych praktyk.