O nas

 

 DMS TAX Spółka Doradztwa Podatkowego z Wrocławia. Od 2005 roku zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego
i finansowego. Świadczone usługi obejmują doradztwo w zakresie podatków, cen transferowych, transakcji, finansów i księgowości, kadr i płac oraz administracji.

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianego prawa podatkowego i finansowego.

Celem naszej działalności jest wspieranie biznesu Klientów poprzez świadczenie  usług doradczych na najwyższym poziomie.

Pomagamy w utrzymaniu długotrwałego wzrostu i uwalnianiu potencjału ich przedsięwzięć, zawsze kierując się ideą partnerstwa, zgodnie z myślą:
„Cele naszych Klientów są naszymi celami”.

Realizując projekty łączymy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z energią pozwalającą na efektywne wspieranie najbardziej wymagających przedsięwzięć. Wdrażamy optymalne rozwiązania, usprawniające funkcjonowanie, ograniczające ryzyko i zabezpieczające działalność naszych Klientów.

Wierzymy, że relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartej współpracy stanowią niezbędny element w drodze do sukcesu.

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest doradztwo w zakresie cen transferowych. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji. Dzięki zdobytym doświadczeniom oraz ciągłemu rozwojowi w obszarze cen transferowych mogliśmy stworzyć ten oto portal oraz wypracować najlepsze praktyki w realizacji projektów.

Doradztwo w zakresie cen transferowych jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Zespół Działu Cen Transferowych od lat wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykami wynikającymi z rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypełnianiu wymogów formalnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji.

Zawsze uwzględniamy założenia biznesowe Klientów. Wiemy, że optymalizacja zobowiązań podatkowych oraz minimalizacja ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych wymaga szczegółowych analiz. Opracowanie najlepszej strategii zawsze obejmuje indywidualne cele i uwarunkowania przedsiębiorstwa.

Zebrane doświadczenia oraz ciągły rozwój w obszarze cen transferowych pozwoliły nam na wypracowanie najlepszych praktyk.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona internetowa (dalej jako Strona internetowa) jest własnością DMS TAX Sp. z o.o. (dalej jako DMS TAX). Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000231073. Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.

Korzystanie ze Strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania wszystkich następujących zasad:

  1. Niniejsza strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie przysługują DMS TAX.

  2. Logo DMS jest chronionym znakiem towarowym będącym własnością DMS TAX.

  3. Materiały i informacje przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny.

  4. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie mogą być w żadnym przypadku traktowane jako świadczenie usług doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym lub też doradztwa finansowego czy prawnego.

  5. Strona internetowa udostępniona jest do użytku publicznego z zastrzeżeniem, że DMS TAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z jej zawartości treściowej. Zastosowanie informacji zawartych w serwisie dla potrzeb decyzji ekonomicznych lub prawnych nie może rodzić jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody lub straty określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym.

  6. Osoby zainteresowane usługami DMS TAX proszone są o kontakt.

  7. Strona internetowa może zawierać połączenia elektroniczne (link) do innych stron internetowych. DMS TAX nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte na właściwych stronach internetowych, do których przekierowują połączenia elektroniczne (linki).

Zasady korzystania z niniejszej Strony internetowej są regulowane prawem polskim. Wszelkie spory związane z niniejszą Stroną internetową podlegają prawu polskiemu, a spory rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby DMS TAX.