Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie historycznych, bieżących oraz przyszłych zagadnieniach związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanym w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym.

Zakres doradztwa

W ramach cen transferowych doradzamy Klientom  m.in. w następującym zakresie:

  • optymalnych form dokumentowania realizowanych transakcji,
  • zabezpieczeń podatkowych skutków transakcji w zakresie usług lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • analizy funkcjonalnej stron transakcji (w tym pełnionych funkcji, użytych aktywów oraz ponoszonych ryzyk),
  • analizy korzyści związanych z wykorzystaniem usług będących przedmiotem transferu,
  • optymalnego wyboru metody szacowania dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi lub posiadającymi rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym,
  • mierników ekonomiczno-finansowych stosowanych w zakresie wybranej metody,
  • kalkulacji kosztów pomiędzy stronami transakcji,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego, wytycznych OECD oraz UE,
  • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich wpływu  na transakcje z podmiotami powiązanymi,

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.