top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Doradztwo w zakresie cen transferowych

Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie historycznych, bieżących oraz przyszłych zagadnieniach związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanym w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym.Zakres doradztwa

W ramach cen transferowych doradzamy Klientom  m.in. w następującym zakresie:

  • optymalnych form dokumentowania realizowanych transakcji,
  • zabezpieczeń podatkowych skutków transakcji w zakresie usług lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • analizy funkcjonalnej stron transakcji (w tym pełnionych funkcji, użytych aktywów oraz ponoszonych ryzyk),
  • analizy korzyści związanych z wykorzystaniem usług będących przedmiotem transferu,
  • optymalnego wyboru metody szacowania dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi lub posiadającymi rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym,
  • mierników ekonomiczno-finansowych stosowanych w zakresie wybranej metody,
  • kalkulacji kosztów pomiędzy stronami transakcji,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego, wytycznych OECD oraz UE,
  • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich wpływu  na transakcje z podmiotami powiązanymi,

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.Zobacz nasze doświadczenia >>


 
Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Tel.: +48 71 79 25 991

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991