Profesjonalna dokumentacja cen transferowych dla Twojej firmy

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych jest obowiązkiem formalno-prawnym wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę w rajach podatkowych, których wartość przekracza limity wskazane w ustawach.

Korzyści ze sporządzania dokumentacji cen transferowych:

Posiadanie optymalnej dokumentacji cen transferowych zabezpiecza obowiązek dokumentacyjny i minimalizuje:

 • Ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu.
 • Ryzyko otrzymania grzywny do 720 stawek dziennych.
 • Ryzyko dodatkowych sankcji podatkowych do 30% od nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty.
 • Ryzyko nałożenia odsetek podatkowych.
 • Ryzyko karne dla członków zarządu lub osób wykonujących funkcje zarządcze.

Bieżące sporządzenie dokumentacji cen transferowych pozwala na:

 • Zwiększenie podatkowego bezpieczeństwa transakcji i ograniczenie ryzyk.
 • Zebranie dowodów potwierdzających rynkowy charakter transakcji.
 • Zaprezentowanie okoliczności mających wpływ na zawarcie transakcji oraz wysokość wynagrodzenia.
 • Spełnienie wymogów ustawowych dotyczących dokumentacji.

Zawartość dokumentacji cen transferowych:

Dokumentacja cen transferowych to zbiór informacji o transakcjach, obejmujący opis przedmiotu oraz roli podmiotów transakcji, realizowanej strategii i sposobu ustalania ceny. Musi zawierać następujące elementy:

 

 • Określenie funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji, uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko.
 • Określenie kosztów związanych z transakcją, formy i terminu zapłaty.
 • Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji.
 • Strategia gospodarcza i jej wpływ na wartość transakcji.
 • Inne czynniki uwzględnione przy określaniu wartości przedmiotu transakcji.
 • Oczekiwane korzyści związane z uzyskaniem świadczeń, w tym usług niematerialnych.

Zabezpiecz swoją firmę już dziś - skontaktuj się po wycenę

Skontaktuj się z nami i zyskaj pewność, że Twoje transakcje są odpowiednio udokumentowane i zgodne z przepisami podatkowymi. Nasze rozwiązania pomogą Ci minimalizować ryzyko i zapewnią zgodność z obowiązującymi regulacjami.