top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Aktualności

Transfer wiedzy portalu to także bieżące informacje o zmianach w przepisach, aktualnym orzecznictwie w zakresie cen transferowych oraz inne ciekawostki dotyczące tej tematyki.

 • Trudne do wyceny wartości niematerialne

  25-04-2019
  Wśród zmian wprowadzonych nowelizacją przepisów o cenach transferowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawodawca wprowadził m.in. definicję „trudnych do wyceny wartości niematerialnych” (§2 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dn. 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w odniesieniu do informacji o schematach podatkowych w art. 86a pkt 14 Ordynacji podatkowej). Nowela ta wynika z wdrożenia do polskich przepisów zaleceń Raportu BEPS Plan działania 8-10, które w lipcu 2017 roku zostały implementowane do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych. więcej...
 • Korekty cen transferowych

  9-04-2019
  Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. Od dn. 01.01.2019 roku, w odniesieniu do korekt cen transferowych podatnicy zobowiązani są do ujmowania ich w roku podatkowym, którego korekty te dotyczą.więcej...
 • Safe harbour - pożyczki

  31-01-2019
  W związku z nowelizacją przepisów dotyczących cen transferowych, od dn. 01.01.2019 roku obowiązują uproszczenia typu safe harbour dla transakcji pożyczki oraz odpowiednio kredytu i emisji obligacji (art. 11g uCIT oraz odpowiednio art. 23s uPIT).więcej...
 • Zmiany w cenach transferowych od 1 stycznia 2019 roku

  31-01-2019
  Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacjami - do pobrania tabelaryczne podsumowanie zmian.więcej...
 • Nowe przepisy w zakresie cen transferowych

  7-06-2016
  Mając na uwadze nowe obowiązki dokumentacyjne dla podmiotów powiązanych, przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik najistotniejszych zmian w przepisach podatkowych dotyczących cen transferowych.więcej...
 • Obowiązek dokumentacyjny w cenach transferowych - nowe przepisy

  3-02-2015
  Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych rozszerzają obowiązek dokumentacyjny na jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. więcej...
 • Nowelizacja przepisów w zakresie cienkiej kapitalizacji

  24-10-2014
  Planowe zmiany przepisów podatkowych od stycznia 2015 roku po raz kolejny będą miały wpływ na transakcje zawierane przez podmioty powiązane.więcej...
 • Powiązania rodzinne

  2-10-2014
  Podmioty podlegające reżimowi cen transferowych mogą być powiązane na kilka różnych sposobów, w tym poprzez powiązania rodzinne.więcej...
 • Istota cen transferowych w sensie podatkowym

  12-09-2014
  Ceny transferowe wykorzystywane są w przedsiębiorstwach złożonych z wielu jednostek i komórek organizacyjnych.więcej...
 • Procedura realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

  2-09-2014
  Jednym z narzędzi minimalizacji ryzyka cen transferowych w przedsiębiorstwie jest procedura realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.więcej...

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991