Aktualności

Rozstrzyganie sporów w zakresie cen transferowych

Pomiędzy podmiotami powiązanymi (kapitałowo, np. poprzez posiadanie udziałów jednego podmiotu przez drugi) lub osobowo (np. poprzez osoby zasiadające w zarządach obu firm) dochodzić może do różnego typu transakcji. Jest to uzasadnione zarówno logicznie, jak i logistycznie. W celu zabezpieczenia interesów państwa – tj. wpływów do budżetu tytułem odprowadzanych podatków, powstało narzędzie w postaci obowiązków dot. cen transferowych. Są to warunki […]

Ceny transferowe a zarządzanie ryzykiem podatkowym

TP (od ang. transfer pricing), czyli ceny transferowe, mają zastosowanie w transakcjach zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powiązanie to może mieć charakter kapitałowy lub osobowy, przy czym brane są pod uwagę zarówno powiązania formalne, jak i nieformalne. Dodatkowo TP dotyczą transakcji z podmiotami mającymi siedzibę na terytorium tzw. rajów podatkowych – czyli krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Z uwagi na dosyć […]

Ceny transferowe a podatki międzynarodowe

Przepisy w zakresie cen transferowych stanowią narzędzie kontroli transakcji przebiegających pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ich zadaniem jest ochrona równych szans rynkowych. Za podmioty powiązane uznaje się wszystkie te firmy czy organizacje, w których jeden podmiot ma znaczący wpływ na drugi. Zależność ta może mieć charakter kapitałowy (np. posiadanie minimum 25% udziałów), osobowy (np. wspólny prezes kilku podmiotów), ale też nieoficjalny (wywieranie […]