Aktualności

Ceny transferowe a podatki międzynarodowe

Przepisy w zakresie cen transferowych stanowią narzędzie kontroli transakcji przebiegających pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ich zadaniem jest ochrona równych szans rynkowych. Za podmioty powiązane uznaje się wszystkie te firmy czy organizacje, w których jeden podmiot ma znaczący wpływ na drugi. Zależność ta może mieć charakter kapitałowy (np. posiadanie minimum 25% udziałów), osobowy (np. wspólny prezes kilku podmiotów), ale też nieoficjalny (wywieranie […]

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej?

Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi (zagranicznymi lub krajowymi), transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, transakcji z podmiotami prowadzącymi działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład. Zakres podmiotowy obejmuje zarówno podatników CIT i PIT. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>