Obowiązkowi złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podlegają podmioty powiązane zobligowane do posiadania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podatnik, w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w którym oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objęte lokalną dokumentacją cen transferowych zostały ustalone na zasadach rynkowych.

Oświadczenie to musi zostać podpisane przez kierownika jednostki, a w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, to oświadczenie podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Oświadczenie nie może zostać złożone przez pełnomocnika.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składane jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej.