Władze skarbowe mają prawo weryfikować rynkowość cen ustalanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Przebieg badania cen transferowych przez organy skarbowe określony jest w prawie podatkowym. Sama procedura badania ma sformalizowaną formę i odbywa się w odpowiednich etapach. Warto zatem, aby podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi byli świadomi zasad i reguł, którym podlegają. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ewentualnej kontroli cen transferowych.

Procedura administracyjno-sądowa dotycząca cen transferowych obejmuje następujące etapy:

  • czynności sprawdzające
  • kontrola podatkowa
  • postępowanie podatkowe w I instancji
  • postępowanie podatkowe w II instancji
  • postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
  • postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Sankcje za niewykonanie dokumentacji cen transferowych

W momencie, gdy podatnik nie wypełnia lub też niewłaściwie wypełnia obowiązki związane z przedstawieniem organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej dokumentacji cen transferowej może podlegać sankcjom.

Sankcje można podzielić na dwie kategorie:

  • sankcje bezpośrednio dotyczące podatnika, które są nakładane w oparciu o przepisy podatkowe
  • sankcje grożące kierownikowi jednostki / członkom zarządu / dyrektorom finansowym / głównym księgowym, nakładane w oparciu o przepisy karnoskarbowe.

Jeżeli podatnik nie złoży oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych lub będzie on zawierał nieprawdziwe informacje, wówczas ustawodawca ma prawo zastosować sankcje.