Spójna i transparentna polityka cen transferowych dla Twojej firmy

Nasi eksperci pomagają klientom w przygotowaniu spójnego, zestandaryzowanego i transparentnego zestawu reguł dotyczących realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Uwzględniamy wszystkie szczeble zarządzania w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej.

Polityka cen transferowych - dlaczego warto?

Polityka cen transferowych jest kluczowym elementem systemu cen transferowych, ukierunkowanym na realizację strategicznych i operacyjnych celów przedsiębiorstwa.

Polityka cen transferowych - co obejmują nasze usługi?

 • Standaryzację procesów realizacji transakcji: Ujednolicamy procesy, aby zapewnić spójność i efektywność.
 • Standaryzację wyceny transferu aktywów i świadczeń: Ustalanie jasnych zasad wyceny.
 • Standaryzację zasad i reguł kontroli: Skuteczne monitorowanie i kontrola transakcji.

Kto jest odbiorcą usługi Polityka cen transferowych?

 • Kierownictwo grupy kapitałowej
 • Kierownictwo poszczególnych podmiotów powiązanych
 • Personel działów finansowych, operacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi

Procedura sporządzania polityki cen transferowych

Procedura sporządzenia polityki cen transferowych zawiera co najmniej następujące punkty:

 • analizę strategii grupy kapitałowej oraz podział tej strategii na cele taktyczne i operacyjne,
 • analizę struktury organizacyjnej grupy kapitałowej oraz wewnętrznych podsystemów zarządzania,
 • analizę danych w zakresie historycznie oraz bieżąco realizowanych transakcji,
 • analizę możliwych do wystąpienia transakcji w przyszłości (symulacja możliwych do wystąpienia transakcji na podstawie przeanalizowanych danych oraz celów strategicznych grupy kapitałowej),
 • analizę procedur wewnętrznych w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem,
 • analizę regulacji prawnych w kraju siedziby grupy kapitałowej oraz krajach, w których polityka będzie implementowana,
 • analizę rachunku kosztów,
 • analizę systemu wynagradzania kadry kierowniczej podmiotów powiązanych,
 • analizę systemu oceny indywidualnych dokonań podmiotów powiązanych,
 • przygotowanie efektywnej procedury zarządzania dokumentowaniem transakcji,
 • przygotowanie systemu rozliczeń oraz kontroli realizacji transakcji,

oraz wiele innych, których celem jest zapewnienie prawidłowego działania polityki cen transferowych.

Wstępna wycena przygotowania polityki cen transferowych

Potrzebujesz polityki cen transferowych? Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci wstępną wycenę!