Chętnie dzielimy się wiedzą także bezpośrednio.

W zakresie cen transferowych od lat prowadzimy zamknięte dedykowane szkolenia i warsztaty. Usługi szkoleniowe realizujemy zarówno w ramach indywidualnych zleceń lub jako element kompleksowej usługi w zakresie cen transferowych: polityki cen transferowych, procedury sporządzania dokumentacji podatkowych cen transferowych lub przygotowywania dokumentacji w imieniu Klientów.

Organizujemy małe grupy szkoleniowe, w skład których wchodzą specjaliści z działów finansowych, kontrolingowych oraz administracyjnych firmy Klienta. Zakres merytoryczny zawsze opieramy na studium przypadków dla konkretnych transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, co pozwala na odniesienie się do znanych uczestnikom szkolenia realiów ekonomicznych oraz prawno-podatkowych. Za każdym razem nasi eksperci wspólnie z uczestnikami szkolenia rozwiązują przygotowane zadania aby podsumować informacje, zastosować omawiane narzędzia i przez co utrwalić przekazaną wiedzę.

Dotychczas realizowane szkolenia dotyczyły w szczególności:

  • praktycznych aspektów analizy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (weryfikacji powiązań, ustaleniu obowiązku dokumentacyjnego, źródła pozyskania danych, wątpliwości interpretacyjne, itp.),
  • praktycznych oraz prawno-podatkowych aspektów cen transferowych,
  • dokumentowania transakcji w zakresie usług oraz wartości niematerialnych,
  • ustalenia modelu rozliczania grupy kapitałowej na podstawie grupy wskaźników kluczowych (KPI),
  • dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (warsztaty praktyczne na podstawie rzeczywistej transakcji Klienta).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usług szkoleniowych zapraszamy do kontaktu.