top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Procedura dokumentowania cen transferowych

Nasi eksperci pomagają Klientom w przedmiocie przygotowywania procedury zarządzania dokumentacjami podatkowymi cen transferowych, która ukierunkowana jest na minimalizację ryzyka podatkowego oraz efektywność czasową i kosztową zabezpieczenia obligatoryjnego obowiązku ich przygotowywania przez podmioty powiązane.

Efektem realizacji usług jest przygotowanie pracowników centrali grupy kapitałowej do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz zarządzania tym zakresem w ramach grupy kapitałowej.

Proces opracowywania procedury dokumentowania transakcji zawiera co najmniej następujące punkty:

  • analizę danych w zakresie historycznie oraz bieżąco realizowanych transakcji,
  • analizę możliwych do wystąpienia transakcji w przyszłości (symulacja możliwych do wystąpienia transakcji na podstawie przeanalizowanych danych oraz celów strategicznych grupy kapitałowej),
  • opracowanie efektywnego systemu dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym podział transakcji ze względu na rodzaj, generowane ryzyko, trudność sporządzenia itp.),
  • opracowanie edytowalnych wzorców dokumentacji podatkowych w formacie WORD lub EXCEL,
  • przygotowanie przykładów dokumentacji podatkowych dla zidentyfikowanych,
  • przygotowanie instrukcji wypełniania dokumentacji podatkowych,
  • szkolenie wewnętrzne dla pracowników centrali w zakresie sporządzania,

oraz wiele innych, których celem jest zapewnienie prawidłowego działania procedury zarządzania dokumentacjami podatkowymi cen transferowych.Zobacz nasze doświadczenia >>


 
Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanej usługi.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Tel.: +48 71 79 25 991

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991