top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Postępowania podatkowo-sądowe

Pomagamy naszym Klientom w zakresie kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych, jak również procesów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) w obszarze cen transferowych.

Naszą nadrzędną zasadą przy świadczeniu usług procesowych jest zapewnienie pełnej ochrony interesów Klientów, począwszy od wstępnych analiz pod kątem korzyści i zagrożeń i możliwych do zastosowania strategii procesowych, na konsekwentnej realizacji przyjętych założeń w toku trwającego postępowania kończąc.


 
Zakres usług

Nasi eksperci udzielają wsparcia Klientom m.in. zakresie:

  • oceny ryzyka cen transferowych w procesie administracyjno-sądowym,
  • sporządzania niezbędnej dokumentacji procesowej (nie uwzględnia sporządzania dokumentacji podatkowych oraz analiz porównywalności),
  • reprezentacji przed sądem cywilnym, w przypadku gdy konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnienia mającego wpływ na kwestię cen transferowych (np. badanie zgodnego zamiaru stron umowy cywilnoprawnej),

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów (więcej na ten temat w dziale Procesowego Doradztwa Podatkowego).

Zobacz także:

  • Dokumentacja podatkowa cen transferowych >>
  • Analiza porównywalności >>

 
Zobacz nasze doświadczenia >>


Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat postępowań podatkowo-sądowych w obszarze cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Tel.: +48 71 79 25 991

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991