top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Audyt cen transferowych

Nasi eksperci wspierają Klientów w zakresie diagnozowania zagrożeń oraz obszarów ryzyka w przedmiocie realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również oceny prawidłowości sporządzenia dokumentacji podatkowych.

Audyt cen transferowych może swym zakresem obejmować okresy roczne lub pięcioletnie (w okresie przedawnienia zobowiązań podatkowych w podatku CIT, PIT lub VAT). Może przybrać formę kompleksowego badania bądź ograniczać się do wybranych przez Klienta zagadnień związanych z realizowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Audyt podatkowy każdorazowo kończy raport, w którym określone zostają zdiagnozowane nieprawidłowości oraz propozycje rozwiązań mających na celu minimalizację wyselekcjonowanych ryzyk w zakresie cen transferowych.Zakres audytu cen transferowych

Specjaliści DMS TAX  pomagają Klientom w zakresie:

  • oceny ryzyka podatkowego związanych ze zidentyfikowanymi niezgodnościami,
  • oceny szans podatkowych związanych ze zidentyfikowanymi obszarami ulepszeń lub zmian interpretacyjnych przepisów,
  • analizy potencjału prowadzonej polityki cen transferowych oraz kierunków jej ulepszeń lub zmian,

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.

Audyt cen transferowych nie obejmuje badania rynkowego poziomu cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w stosunku do cen rynkowych. Usługi tego rodzaju wykonujemy w ramach: Analizy porównywalności, analizy rynkowe oraz wyceny >>


 
Zobacz nasze doświadczenia >>


Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji w zakresie audytu cen transferowych.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Tel.: +48 71 79 25 991

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991